Pressmeddelanden

PExA AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

PExA AB (”PExA” eller “Bolaget”) meddelar idag, den 7 juli 2022, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med PExAs företrädesemission under andra kvartalet 2021. Under perioden 20 juni till och med den 4 juli 2022 hade innehavare av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av…

Läs mer

PExA AB meddelar att styrelse och ledning avser nyttja befintliga teckningsoptioner och att nytillträdd VD köper teckningsoptioner i syfte att utnyttja för teckning av aktier

PExA AB (”PExA” eller ”Bolaget”) meddelar att insynspersoner i PExA avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna av serie TO 1B (”TO 1B”) samt att nytillträdd VD köper TO 1B för teckning av aktier i samband med det andra steget i PExA’s företrädesemission. Styrelseordförande Claes Holmberg, styrelseledamöterna Anna-Carin Olin, CTO Svante Höjer samt CSO Jörgen Östling…

Läs mer

Ny vetenskaplig publikation visar för första gången att cytokiner som är erkänt viktiga biomarkörer går att mäta i PEx prover.

I studien* som bedrevs vid det välrenommerade Fraunhofer institutet i Hannover, Tyskland samlades PEx- prover från frivilliga försökspersoner. Cytokiner som exempelvis IL-6 och IL-8 kunde identifieras i proverna. Proverna samlades in efter att man på ett kontrollerat sätt framkallat en inflammation, lik den som man kan få vid bakteriell infektion i lungorna. Vid den efterföljande…

Läs mer

Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B i PExA AB

I måndags, den 22 juni, inleddes teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 B (”Teckningsoptionerna” eller ”TO 1 B”) som emitterades i samband med PExA AB’s (”PExA” eller ”Bolaget”) företrädesemission under andra kvartalet 2021. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 4 juli 2022. Två (2) Teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i…

Läs mer