Pressmeddelanden

Analys av PExA publiceras av Mangold Insight

Mangold Insights har idag publicerat en analys på PExA som på ett lättillgängligt sätt beskriver Bolagets produkter och marknad. Analysen beskriver bland annat PExAs produkt som tagits fram för att vara ett betydande instrument i jakten på biomarkörer, i syfte att identifiera och följa lungsjukdomars uppkomst och bot. Instrumentet som är inriktat på forskningsmarknaden är…

Läs mer

PExA AB offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO1 B

PExA AB (”PExA” eller ”Bolaget”) har idag, den 17 juni 2022, fastställt teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1 B (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen uppgår till 0,53 SEK per varje ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna. Nyttjandeperioden pågår från och med den 20 juni 2022 till och med den 4 juli 2022. Två (2) teckningsoptioner av…

Läs mer

PExA AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag den 2 juni 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med PExA AB’s (”PExA” eller ”Bolaget”) företrädesemission under andra kvartalet 2021. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 2 juni…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i PExA AB (publ)

Vid årsstämma i PExA AB (publ)(”PExA” eller ”Bolaget”) idag den 20 maj 2022 beslutades bland annat följande. Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen för Bolaget samt balansräkningen per den 31 december 2021 för Bolaget. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras…

Läs mer