Månad: maj 2022

Kommuniké från årsstämma i PExA AB (publ)

Vid årsstämma i PExA AB (publ)(”PExA” eller ”Bolaget”) idag den 20 maj 2022 beslutades bland annat följande. Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen för Bolaget samt balansräkningen per den 31 december 2021 för Bolaget. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras…

Läs mer

Kontraktsforskningsbolag utnyttjar förlängningsoption för PExA 2.1

PExA har erhållit en order från ett kontraktsforskningsbolag (CRO-bolag) om åtta månaders förlängning av hyran av de fem PExA 2.1 instrument, vilka levererades under 2021. Ordervärdet för CRO-bolagets förlängning är ca 0,95 MSEK. Det CRO-bolag som under förra året påbörjade ett hyresavtal av fem PExA 2.1 instrument har nu meddelat PExA att de utnyttjar den…

Läs mer

Leverans till internationellt ledande läkemedelsbolag har påbörjats

PExA kan idag meddela att Bolaget påbörjat leverans av de 10 system som under hösten 2021 beställdes av ett ledande internationellt läkemedelsbolag. De två första systemen, PExA 2.1, har nu anlänt till användare i Nordamerika och Europa. I nästa steg genomförs installation och utbildning och efter det ska arbetet komma i gång med att samla…

Läs mer

PExA AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2022

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för det första kvartalet 2022. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 437 376 SEK (351 000). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 980 672 SEK (-2 322 789). Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,13). Soliditeten uppgick till 83,4 %…

Läs mer