Nyheter

Roadshow med anledning av nyemission inför notering på AktieTorget

Teckningstid: 17 september – 1 oktober 2015 I samband med bolagets nyemission inför planerad notering på AktieTorget kommer PExA att delta på ett antal informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För anmälan eller ytterligare information, vänligen kontakta Sedermera…

Läs mer

En intervju med PExAs VD

  På Finwires resp AktieTorgets hemsidor har följande intervju publicerats: http://finwire.se/component/news/FWS0007941/pexas-kapital-kommer-att-racka-i-flera-ar—vd http://www.aktietorget.se/finwire/NewsItem.aspx?guid=FWS0007941   Finwire om PExA: PExAs kapital kommer att räcka i flera år – vd Medicinteknikbolaget PExA, som idag inleder sin teckningsperiod, tar vid en fulltecknad emission in 13 miljoner kronor i kapital. Kapitalet räcker i flera år om inte försäljningen tar fart, uppger…

Läs mer

PExA på ERS 2015!

At the European Respiratory Society Meeting (ERS) 2015 to be held in Amsterdam, the Netherlands, PExA will arrange a side event on the 26th of September. This meeting is a follow up of the highly successful International PExA meeting held in January in Gothenburg, Sweden. By attending the side event at ERS you will learn more…

Läs mer