Månad: februari 2024

PExA avger Bokslutskommuniké för helåret 2023

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för fjärde kvartalet och helåret 2023. Klicka här för att se hela rapporten som PDF Sammanfattning av Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 544 461 SEK (2 070 311). Resultatet efter finansiella poster uppgick till –2 278 379 SEK (-522 062). Resultatet per aktie uppgick…

Läs mer