PExA ställer ut på stor lungkongress i USA

PExA deltager för första gången med en monter på ATS[1]-kongressen i Washington 19-24 maj.

Under tre dagar kommer PExA för första gången ha en monter och ställa ut på den största amerikanska lungkongressen ”The ATS International Conference” som hålls på Walter E. Washington Convention Center den 19-24 maj. Kongressen som förväntas ha över 10 000 delegater har både vetenskapliga föreläsningar, vetenskaplig posterutställning samt en stor utställningshall med närmare 200 företag i branschen.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Det skall bli mycket spännande att för första gången ställa ut vårt unika instrument i sitt rätta sammanhang och att det dessutom sker på den största amerikanska lungkongressen är lite extra spännande. Vi har teamet på plats och skall nu iväg och bygga upp en snygg monter där vi under utställningsdagarna som börjar den 21 maj hoppas på att träffa både befintliga kunder och nya potentiella kunder och samarbetspartners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, E-post: info@pexa.se

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

[1] ATS = American Thoracic Society

Klicka här för att se nyheten som PDF