Tredje PExA instrumentet i USA installerat hos amerikansk myndighet

Ytterligare ett PExA instrument har installerats hos en statlig myndighet i USA.

Ytterligare ett PExA instrument, för icke-invasiv insamling av biologiskt material från de inre delarna av lungorna, har installerats i USA, denna gång hos en statlig myndighet. Den 1 februari meddelade PExA att myndigheten hade lagt en order på ett instrument. Den nu genomförda installationen innebär att det nu, i USA, finns tre PExA instrument installerade för användning inom forskning rörande sjukdomar i lungorna. Installation och utbildning har genomförts på plats hos kunden.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Det känns spännande att denna amerikanska myndighet, som står för en stor del av all forskning som sker i USA och som dessutom är en av världens största statliga forskningsfinansiärer, nu har köpt ett instrument från oss. Genom att vi installerar och utbildar på plats hos kunden får vi en bra relation och ökad förståelse, vilket givetvis underlättar fortsatta dialoger med såväl befintliga som nya potentiella kunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, E-post: info@pexa.se

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att läsa nyheten som PDF