Månad: juli 2022

PExA AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

PExA AB (”PExA” eller “Bolaget”) meddelar idag, den 7 juli 2022, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med PExAs företrädesemission under andra kvartalet 2021. Under perioden 20 juni till och med den 4 juli 2022 hade innehavare av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av…

Läs mer